< Tilbage til Glas

PERSONSIKKERHEDSGLAS

ANVENDES HVOR DER ER RISIKO FOR PERSONSKADE

Har du steder i dit hjem, hvor der er risiko for, at nogen kan gå ind i en rude, eller at man kan få glas ned over sig, hvis ruden bliver slået i stykker? Med personsikkerhedsglas får du en ekstra stærk og sikker løsning som værn mod uheld af denne type. Personsikkerhedsglas fås i både hærdet og lamineret glas. Vi vil meget gerne hjælpe med vejledning omkring personsikkerhedsglas, hvis du fortæller os om placering og ønsker til glas. Personsikkerhedsglas er et tilkøb.

Mange vælger i dag at tilkøbe personsikkerhedsglas i vinduer og døre. Det er nemlig en sikker løsning og en god idé, hvis du eksempelvis har legende børn, der løber rundt. For her kan sikkerhedsglas forhindre eller minimere risikoen for personskade.

Når du vælger sikkerhedsglas til vinduer og døre kan du vælge enten hærdet glas eller lamineret glas, som du kan læse mere om nedenfor.

Hvad er hærdninger?

Hærdning i glas (hærdet glas) betyder, at glasset udgør en større styrke. Hvis et hærdet glasvindue går i stykker, vil det splintres i små stykker, som er mindre farlige, end når normalt glas splintres, og går i store skarpe stykker.
Hærdet glasvinduer kan bruges til forskellige formål. Et hærdet glas kan f.eks. modstå vindpåvirkninger på altanen, og kan også anvendes til indvendige glasdøre hvis man her har brug for et stærkere glasvindue.

Hvad er lamineret glas?

Lamineret glas har et plastfolie, som mindsker personskade, hvis personer kolliderer med glasset. Lamineret glas er to eller flere lag glas, som er lagt sammen med en plastfolie. Plastfolien er smeltet sammen med glassene ved høj varmegrad, og det danner en gennemsigtig rude. Lamineret glas sikrer, at glasstykkerne holdes sammen og ikke knuses i mange farlige småstykker, og derved forhindres alvorlige personskader.

Læs mere om hærdet glas og lamineret glas i boksene nedenfor:

Hærdet glas

Når almindeligt float glas går itu opstår der store og farlige glasstykker med risoko for farlige skæreskader til følge. Hærdet glas har en væsentlig større brudstyrke end float glas i samme tykkelse. Brudmønstret for hærdet glas er specielt, idet glasset granulerer i mange små og ufarlige brudstykker. Denne type sikkerhedsglas anvendes typisk i vinduespartier med glas til gulv og i døre.

Lamineret glas

Sikringsglas er lamineret glas som består af to eller flere lag glas, der er limet sammen med et mellemlæg af PVB-folie. Ved brud fastholdes de fleste glasstykker i PVB-folien og minimerer derfor risikoen for skæreskader og indtrængning. Denne type sikringsglas anvendes typisk i vinduer og døre for at modstå indbrud og/eller som værn for faldulykker.

SIKRINGSGLAS, DER FORHINDRER INDBRUD ELLER HÆRVÆRK

Ved at vælge sikringsglas til din bolig, kan risikoen for indbrud og hærværk mindskes, da denne type glas er beregnet til at hindre eller forsinke indbrudstyve i at slå ruden ind, og derved øges sikkerheden i din bolig

Sikringsglas beskytter nemlig mod hærværk, hvor der anvendes tunge værktøjer såsom en hammer eller en tung sten, da rudens tykkelse og sikring gør indbrud mere besværligt, og dermed kan det forhindre gennemtrængning i boligen. Her er det en god idé med lamineret sikringsglas i eksempelvis dine vinduer, som gør ruden stærkere og øger sikkerheden i din bolig.

Ved valg af sikringsglas kan der både vælges lamineret glas eller glas, som både er lamineret og hærdet. Valget af sikringsglas afhænger af, hvad formålet med glassets sikring er, og hvor effektiv man ønsker sikringen.

Sikringsglassets modstandsevne afhænger både af tykkelsen og antal glas, men også typen af folie. Flere lag glas, som også har tykkere folie, giver højere brudstyrke, og dermed højere sikkerhed i vinduet eller døren.

I figuren nedenfor ses vejledende eksempler på risikoområder ved glaspartier (målene er angivet i mm). De afmærkede felter viser eksempler på områder, hvor der bør overvejes sikkerhedsglas. Klik på billedet for at få det vist i stort format.

Udklip

Regler for sikkerhedsglas

Der er i bygningsreglementet specifikke krav til anvendelse af personsikkerhedsglas. I bygninger, hvor der er risiko for, at personer kan kollidere med større glaspartier i bygningen, skal der være tilstrækkelig sikkerhed, for at undgå personskade ved kollision med glasset. Personskade kan være skæreskader i forbindelse med brud på glasset, eller skader på grund af kollision med glaspartiet, hvor der ikke sker en gennembrydning af glasset. Bestemmelsen omfatter eksempelvis glasdøre, glasvægge, glasfacader, værn og større vinduesflader. Bestemmelsen anses som opfyldt ved etablering af værn, afskærmning eller opsætning af markering på glasset. Hvis der efter sikring mod personskade fortsat er risiko for kollision og gennembrydning af glaspartier, skal glasset udføres, så risikoen for skæreskader begrænses.

Glas benyttet i vinduer og døre i boliger er ikke omfattet af kravene, med mindre der foreligger særlige forhold, hvor vinduet eller døren er placeret således, eller bygningen benyttes på en sådan måde, at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset

 

Det er dermed op til boligejer, i samråd med rådgiver, at afklare om/hvor der kan være sådanne ”særlige forhold”. Vi anbefaler som følger herunder.

I boliger anbefaler vi for at forebygge skæreskader:
• I boliger vil skæreskader normalt udgøre en beskeden personrisiko, og det er kun nødvendigt at overveje foranstaltninger mod skæreskader på meget udsatte steder. Det vil typisk være ved store døre eller lavtsiddende ruder, der går helt eller næsten til gulv uden at være beskyttet af foranstående radiatorer eller vinduesplader, f.eks. glasudestuer.

Anvendelse af glas som værn mod gennemfald i boliger:
• Hvor der er væsentlig niveauforskel mellem inde og ude, bør lavtsiddende glas enten afskærmes indvendigt eller f.eks. være hærdet eller lamineret, så det kan fungere som værn.

Find Forhandler (2)

KØB OUTLINE VINDUER OG DØRE HOS DIT LOKALE BYGGEMARKED

Find dit lokale byggemarked eller trælast, og få hjælp til at vælge den helt rigtige vinduesløsning. Vores forhandlere står klar med gode råd og en pris på dine nye vinduer og døre.

Find forhandler

Loading...