Har du spørgsmål?

Har du brug for input til dit projekt eller spørgsmål om vores produkter, så er vi klar – uanset om det er stort eller småt.

Kontakt os

RC2 og BD60 godkendt

Pyro3Energy branddøren er RC2 godkendt (Indbrudssikring) i henhold til EN1627-30 og BD60 godkendt, hvilket betyder at døren kan yde modstand mod brand i min. 60 min., og denne forsinkelse kan give den nødvendige tid, til at alle personer kan reddes ud, og redningsberedskabet kan nå frem inden branden spreder sig. Disse klassifikationer kan du læse mere om herunder.

U-værdi: 0,74 W/m²K / BD60 godkendt (Ei 60)

U-værdi: 0,74 W/m²K / BD60 godkendt (Ei 60)

Indbrudsklassifikation

Døren er standard klassificeret som ”RC2” i henhold til EN1627. ”Indbrudssikring klasse RC2 i henhold til EN1627-30”. Det betyder at døren har gennemgået nedenstående tests. 

Statisk test med tryk på 300 kg i henhold til EN 1628. Tryk på både ramme og rude for at sikre, at det kan modstå, at ruden trykkes ud. Dvs. indbrudstyven kan ikke uden videre tage ruden ud. 

Dynamisk test med pendul på 50 kg i henhold til EN 1629. 7 slag med pendul. Dette har til hensigt, at sikre at indbrudstyven ikke kan trykke ruden eller rammen ud med sin krop og derved skabe adgang til bygningen. 

Indbrudstest i henhold til EN1629 med indbrudsforsøg af op til 15 minutters varighed (15min totalt – ”resistance time” er dog blot 3 minutter). Formålet med denne test er, at sikre at tyven kun besværligt kan få adgang til bygningen. 

Det er meget vigtigt at døren monteres i henhold til montagevejledningen, for at opretholde denne klassifikation.