Branddør M Sparkeplade Ind Redigeret

BRANDDØRE

STÆRK SIKRING OG ISOLERINGSEVNE I PYRO3ENERGY 

En branddør er en specielkonstrueret dør, der forsinker spredningen af røg, flammer og varme fra en brand i et defineret og dokumenteret tidsrum, og vi tilbyder en standard branddør, der ligner en helt almindelig facadedør. Dørene leveres i standardmål: 948 x 2118 mm

Kravet i Bygningsreglementet om u-værdien for almindelige pladedøre er 1,0 W/m²K. Branddøre er undtaget for dette krav og skal derfor kun overholde en u-værdi på 1,4 W/m²K. Branddøren Pyro3Energy, som vi tilbyder, har imidlertid en særdeles god isoleringsevne med en u-værdi på 0,74 W/m²K. Dvs. døren performer energimæssigt svarende kravet til en almindelig dør uden glas, hvilket er fordelagtigt i en energirammeberegning med sammenlignelige branddøre, der blot skal holde sig under 1,4 W/m²K.

Pyro3Energy er ligeledes BD60 godkendt, hvilket betyder at den kan modstå brand i min. 60 minutter. 

OBS: Vi tilbyder ikke brandklassificerede vindueselementer!

 

TRÆ
TRÆ/ALU
SMAL RAMME TRÆ/ALU

 

RC2 OG BD60 GODKENDT

Pyro3Energy branddøren er RC2 godkendt (Indbrudssikring) i henhold til EN1627-30 og BD60 godkendt, hvilket betyder at døren kan yde modstand mod brand i min. 60 min., og denne forsinkelse kan give den nødvendige tid, til at alle personer kan reddes ud, og redningsberedskabet kan nå frem inden branden spreder sig. Disse klassifikationer kan du læse mere om herunder.

 

Skærmbillede 2022 02 09 110011

Outline branddøre 

  • Opfylder BR18 kravene 
  • U-værdi: 0,74 W/m²K
  • RC2 godkendt
  • BD60 godkendt ( Ei 60 )
  • Leveres i to farver (hvid RAL 9010 og sort RAL 9005 i et standardmål på 948 x 2118 mm)
  • Leveres som standard som indadgående med glasfiber bundtrin, sparkeplade, fire hængsler
    og Winkhaus paskvil forberedt til profil/dråbe cylinder.
    (Kan leveres som indadgående og højre el. venstregående). 
Img 7052 Sparkeplade

Brandklassifikation

Branddøren Pyro3 Energy EI60 er standard klassificeret som ”EI160” samt ”EI260” i henhold til EN13241-1 samt EN 16034. Det betyder, at den kan anvendes som ikke-bærende bygningsdel; både som hoveddør og som port/garagedør. Den kan udstyres med dørlukker, og så vil ”-C” blive tilføjet på klassifikationen.

Klassifikationen EIx60-C skal forstås som følger: 

E = Integritet: Konstruktionens evne til at klare brandpåvirkning fra en side, så branden ikke trænger igennem til den ueksponerede side. Kriterierne er: 

• Vedvarende flamning. Flammer >10 sekunder
• Antændelse af materiale på ueksponeret side (Bomuldsvat)
• Åbninger større end visse dimensioner (Måleklods) 

I = Isolation: Konstruktionens evne til at klare brandpåvirkning fra en side, uden en væsentlig temperaturstigning på den ueksponerede side. I1 hhv. I2 vedrører hvor højt temperaturen kommer, og hvor tæt på kanten den er. Kriterierne er: 

• Gennemsnitlig temperaturstigning max 140˚ på dørplade
• Maksimal temperaturstigning 180˚ på dørplade
• I1 : Temperaturstigning på dørplade indtil 25 mm fra kant, max temperaturstigning 180˚ på karm
• I2 : Temperaturstigning på dørplade indtil 100 mm fra kant, max temperaturstigning 360˚ på karm 

C = Self- Closing. Døren kan udstyres med en dørpumpe. Type TS93 2-5 from Dormakaba. Hvis denne monteres, skal det gøres i henhold til tegning og instruktion iht. EXAP. Døren leveres ikke med denne dørpumpes, men du kan som kunde selv eftermontere denne, hvis det ønskes. 

EI-tid: det tidsrum, hvor de to kriterier, integritet og isolation, er opfyldt.

Branddør Snit
U-værdi: 0,74 W/m²K / BD60 godkendt (Ei 60)

INDBRUDSKLASSIFIKATION

Døren er standard klassificeret som ”RC2” i henhold til EN1627. ”Indbrudssikring klasse RC2 i henhold til EN1627-30”. Det betyder at døren har gennemgået nedenstående tests. 

Statisk test med tryk på 300 kg i henhold til EN 1628. Tryk på både ramme og rude for at sikre, at det kan modstå, at ruden trykkes ud. Dvs. indbrudstyven kan ikke uden videre tage ruden ud. 

Dynamisk test med pendul på 50 kg i henhold til EN 1629. 7 slag med pendul. Dette har til hensigt, at sikre at indbrudstyven ikke kan trykke ruden eller rammen ud med sin krop og derved skabe adgang til bygningen. 

Indbrudstest i henhold til EN1629 med indbrudsforsøg af op til 15 minutters varighed (15min totalt – ”resistance time” er dog blot 3 minutter). Formålet med denne test er, at sikre at tyven kun besværligt kan få adgang til bygningen. 

Det er meget vigtigt at døren monteres i henhold til montagevejledningen, for at opretholde denne klassifikation.

Find Pyro3 Montage- og vedligeholdelsesvejledning nedenfor:

Branddør monteringsvejledning

Vinduesguiden Mockup Logo Low

Indtast adresse og find det rette vindue 

Der er mange valgmuligheder, når du skal vælge nye vinduer. Find ud af hvad der passer til netop din bolig ved at indtaste din adresse her. Så får du et forslag, der tager udgangspunkt i din boligs beliggenhed, alder og type. 

Prøv vinduesguiden her

Allan Hansen Shared2 (1)

Kontakt vores kundecenter

Tag fat i en af vores kundekonsulenter, som står klar til at hjælpe dig videre.

Kontakt kundecenter

Loading...