Har du spørgsmål?

Har du brug for input til dit projekt eller spørgsmål om vores produkter, så er vi klar – uanset om det er stort eller småt.

Kontakt os

Glas

Vi ved, at ruder ikke bare er glas.

Alt klart glas fra Outline er med energiglas, med mindre anden type vælges. Men der er masser af muligheder for tilvalg:
Med mønster - Der er mange muligheder for ornamentglas med diverse mønstre som gør, at ruden er helt eller delvis uigennemsigtig. Til rum hvor der ønskes dagslys og samtidigt minimalt indkik.

1. Ornament glas

Det smarte valg til at sløre eller forhindre indkig af facadedøren eller badeværelsesvinduet.
Abstracto
Cotswold
Grossartic
Silvit
Pacific
Stippolyte
Satin

2. Personsikkerhedsglas

Anvendes hvor der er risiko for personskade

Har du steder i dit hjem, hvor der er risiko for, at nogen kan gå ind i en rude, eller at man kan få glas ned over sig, hvis ruden bliver slået i stykker? Med personsikkerhedsglas får du en ekstra stærk og sikker løsning som værn mod uheld af denne type. Personsikkerhedsglas fås i både hærdet og lamineret glas. Vi vil meget gerne hjælpe med vejledning omkring personsikkerhedsglas, hvis du fortæller os om placering og ønsker til glas. Personsikkerhedsglas er et tilkøb.

Hærdet glas

Når almindeligt float glas går itu opstår der store og farlige glasstykker med risoko for farlige skæreskader til følge. Hærdet glas har en væsentlig større brudstyrke end float glas i samme tykkelse. Brudmønstret for hærdet glas er specielt, idet glasset granulerer i mange små og ufarlige brudstykker. Denne type sikkerhedsglas anvendes typisk i vinduespartier med glas til gulv og i døre.

Lamineret glas

Sikringsglas er lamineret glas som består af to eller flere lag glas, der er limet sammen med et mellemlæg af PVB-folie. Ved brud fastholdes de fleste glasstykker i PVB-folien og minimerer derfor risikoen for skæreskader og indtrængning. Denne type sikringsglas anvendes typisk i vinduer og døre for at modstå indbrud og/eller som værn for faldulykker.

Regler for sikkerhedsglas

Der er i bygningsreglementet specifikke krav til anvendelse af personsikkerhedsglas. I bygninger, hvor der er risiko for, at personer kan kollidere med større glaspartier i bygningen, skal der være tilstrækkelig sikkerhed, for at undgå personskade ved kollision med glasset. Personskade kan være skæreskader i forbindelse med brud på glasset, eller skader på grund af kollision med glaspartiet, hvor der ikke sker en gennembrydning af glasset. Bestemmelsen omfatter eksempelvis glasdøre, glasvægge, glasfacader, værn og større vinduesflader. Bestemmelsen anses som opfyldt ved etablering af værn, afskærmning eller opsætning af markering på glasset. Hvis der efter sikring mod personskade fortsat er risiko for kollision og gennembrydning af glaspartier, skal glasset udføres, så risikoen for skæreskader begrænses.

Glas benyttet i vinduer og døre i boliger er ikke omfattet af kravene, med mindre der foreligger særlige forhold, hvor vinduet eller døren er placeret således, eller bygningen benyttes på en sådan måde, at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset

Det er dermed op til boligejer, i samråd med rådgiver, at afklare om/hvor der kan være sådanne ”særlige forhold”. Vi anbefaler som følger herunder.

I boliger anbefaler vi for at forebygge skæreskader:
• I boliger vil skæreskader normalt udgøre en beskeden personrisiko, og det er kun nødvendigt at overveje foranstaltninger mod skæreskader på meget udsatte steder. Det vil typisk være ved store døre eller lavtsiddende ruder, der går helt eller næsten til gulv uden at være beskyttet af foranstående radiatorer eller vinduesplader, f.eks. glasudestuer.
• I figuren er der vejledende eksempler på risikoområder ved glaspartier (målene er angivet i mm). De afmærkede felter viser eksempler på områder, hvor der bør overvejes sikkerhedsglas. Klik på billedet for at få det vist i stort format.

Anvendelse af glas som værn mod gennemfald i boliger:
• Hvor der er væsentlig niveauforskel mellem inde og ude, bør lavtsiddende glas enten afskærmes indvendigt eller f.eks. være hærdet eller lamineret, så det kan fungere som værn.

4. Anti-kondensglas

Undgå udvendig dug på ruden - uden at gå på kompromis med isoleringsevnen

Mange vælger et energivindue med høj ydeevne og lav U-værdi for at spare på varmeregningen og forbedre indeklimaet. Men vinduer med en høj isoleringsevne kan efter kølige nætter fremstå med dug på ydersiden af ruden, da det yderste glaslag ikke varmes op.

Det er i naturens sag sådan man undgår varmetab gennem vinduer i boligen. Udvendig dug kan dog forringe udsynet og derfor være til gene; men det kan du gøre noget ved med anti-kondensglas. Du kan nemlig tilkøbe anti-kondensglas, når du vælger Outlines energivinduer med 4 mm glas. Dette mindsker forekomsten af dug på det yderste glaslag væsentligt.

VIGTIGT NÅR DU VÆLGER ANTI-KONDENSGLAS

...skal du være opmærksom på, at der ikke må anvendes skrabere, da dette kan skade belægningen på ruden.

Ligeledes fraråder vi at klæbe noget på udvendig side af ruden, da dette også kan skade belægningen og dermed rudens funktion.

Ruden skal håndrengøres manuelt; ikke maskinelt.
Vi anbefaler nedenstående ved rengøring.

Der må ikke anvendes stoffer til rengøring/montering som indeholder silikone.
Snavs, støv og fedtfingre mv. fjernes således:
Skyl ruden med vand, så evt. snavs som kan ridse fjernes.
Spray med (Ajax Professional Glass and Mirror) kan købes i supermarked
Gnid den våde overflade let med en ren fnug fri klud
Tør efter med en tør fnug fri klud.
Såfremt ovenstående anvisninger ikke følges, kan antikondensbelægningen blive beskadiget, vil ikke længere have den ønskede effekt, og garantien vil dermed bortfalde.

5. Lyddæmpende glas

Hold støjen ude

Primært til brug i byer og hvor trafikstøj er på et generende niveau. Kan sænke den gennemtrængende lyd væsentligt.

Trafikstøj er klart den støjkilde der forstyrre flest personer i danmark. Her er tale om en støjkilde som vi bør tage alvorligt og heldigvis kan generne som oftes afhælpes ved at tilkøbe lydisolerende glas når man står overfor en vinduesudskiftning eller opførelsen af bolig- og kontorbyggeri i storbyer.

Lyddæmpende ruder opbygges typisk ved at anvende forskellige lagtykkelser i de 2- eller 3 lag glas ruden består af. Ydermere kan man også kombinere glasopbygningen med en lydfolie i et lamineret glas for at opnå øget dæmpning. Typisk har et standard vindue med en standard rude en dæmpning på ca 25-28 Rw db. Dette kan øges til 38-40 Rw db alt afhængig af vinduestype (se i tabellen herunder). En dæmpning på 10 db opleves af det menneskelige øre som ca. en halvering af lydniveauet.

Er der større krav er det ofte nødvendigt med ekstra tætningsplan, kraftigere karm-rammekonstruktion samt særlig montering.

Lyddæmpende glas er et tilkøb.