< Tilbage til Glas
Lydbillede

Lyddæmpende glas

Hold støjen ude med lyddæmpende glas 

Oplever du udefrakommende støj eller larm, når du befinder dig i din bolig? Mange lyde udefra kan være generende. Tænk bare på fuglesang om foråret - det virker idyllisk.. bare ikke når man forsøger at sove.

Nogle former for støj kan blive så generende, at det går ud over din livskvalitet og din komfort i hjemmet. Det kan eksempelvis være støj fra naboer, bymæssig støj fra gaden eller trafikstøj, støj fra tog eller lufttrafik som generer i sådan en grad, at det bliver ubehageligt at opholde sig i eget hjem. Her kan lydisolerende glas, sænke den generende støj væsentligt, og dermed øge livskvaliteten og komforten i hjemmet.

Trafikstøj er klart den støjkilde der forstyrrer flest personer i Danmark. Her er tale om en støjkilde, som vi bør tage alvorligt, og heldigvis kan generne som oftest afhjælpes ved at tilkøbe lydisolerende glas, når man står overfor en vinduesudskiftning eller opførelsen af bolig- og kontorbyggeri i storbyer. 

Indtast din adresse i Vinduesguiden, og find ud af om vi anbefaler lydglas til din bolig baseret på boligens beliggenhed.

236X152 Ældre Lejligheder Shutterstock 1537490480

Fordele ved at vælge lydisolerede vinduer 

 • Mærkbar reduktion af støj udefra
 • Øger komforten i hjemmet
 • Øger boligens værdi
 • Usynlig lydisolering i vinduet
 • Vinduet er det mest optimale sted at lydisolere

Lyddæmpning

Hold støjen ude med lydisolerende glas

Oplever du udefrakommende støj eller larm, når du befinder dig i din bolig? Høje lyde og støj fra fx trafik eller motorveje kan være til stor gene, når lydene trænger igennem vinduesglasset og ind i din bolig. Men det kan du undgå med støjreducerende glas i dine vinduer. Herunder kan du få en indikation af forskellen på støjniveau med forskellige typer lydglas. Rudens lyddæmpning angives i decibel, Rw, som betegner lydreduktionstallet, og eksemplerne herunder er baseret på 3-lags glas. Der er ikke registreret generende trafikstøj på din adresse. Men oplever du øvrige støjgener på adressen, fx hvis du bor ved en vendeplads, på en skolevej eller ved et byskilt, hvor der speedes op er det muligt at tilkøbe lydreducerende glas til dine vinduer.

Åbent vindue
Standard lyddæmpning
6 mm lydglas - 'God'
8 mm lydglas lamineret med lydfolie - 'Bedst'
Lyd Illustration

Hvorfor er det vigtigt med lyddæmpende vinduer?
Udefrakommende støj kan ikke bare være til irritation og gene i din hverdag – det kan på længere sigt, ved vedvarende oplevelse af støj i hverdagen, føre til irritation, manglende nattesøvn og i værste fald, stress. Det går ud over din livskvalitet. Der er med andre ord risiko for, at den generende støj udefra, kan gå ud over dit helbred. Selv med lukkede vinduer, kan udefrakommende støj være svært at dæmpe, og det kan være meget belastende, når det er over en længere periode. Måske bor du ved en tæt trafikeret eller befærdet vej, hvor det ikke er nok at lukke vinduerne. Eller måske oplever du støj fra en nærliggende sportsplads.  Her kan lyddæmpende vinduer gøre en stor forskel i boligen, da de mindsker støjen i betydelig grad, og dermed bringe komforten tilbage i boligen. 

Lyddæmpende glas er også populært i erhvervsbyggeri.
Ofte ligger klinikker som lægepraksis, tandlæger, speciallæger eller lign. i bymæssig bebyggelse, hvor trafikstøj kan virke generende i den daglige praksis, både for patienter og den praktiserende fagperson. Så her anvendes der ofte lyddæmpende glasvinduer, for at mindske trafikstøj fra gaden og lignende. Den samme tendens ser man i kontorbygninger i storbyerne. Her anvender man lydglas for at skærme medarbejderne mod støjgener fra tung trafik i gadebilledet. 

Fakta om støj 

 • Længerevarende perioder med udefrakommende støj giver gener og irritation
 • Generende støj udefra øger risikoen for stress
 • Trafikstøj er den mest generende støj, som flest danskere oplever i hverdagen
 • Trafikstøj kan reduceres betydeligt og afhjælpes med lydglas.
 • Graden af lydreduktionen afhænger af glassets tykkelse
 • Afstanden mellem glassene er også vigtigt for lydreduktion: større afstand mellem glassene giver bedre lydreduktion
Tabel Lyd 564X721px WEB Feb23 4 (1)

Hvordan fungerer lyddæmpende vinduer?


Afstanden mellem glassene og glassets tykkelse har effekt på rudens støjdæmpende evne. Lyddæmpende ruder opbygges typisk ved at anvende forskellige glastykkelser i de 2- eller 3 lag glas, som ruden består af. Ydermere kan man også kombinere glasopbygningen med en lydfolie i lamineret glas for at opnå øget lyddæmpning. Typisk har en standard rude en lyddæmpning på ca. 30-35 Rw db. Dette kan øges afhængig af glastype (se i tabellen t.v.). En dæmpning på 10 db opleves af det menneskelige øre som ca. en halvering af lydniveauet. Er der større krav er det ofte nødvendigt med ekstra tætning, kraftigere karm-rammekonstruktion samt særlig montering. 

For at finde den rigtige kombination, og dermed den bedste lydisolering af dine vinduer, er det vigtigt at definere støjformen, der ønskes dæmpet med vinduerne. Lydisolering afhænger nemlig af den type støj, du oplever i boligen. Få vores anbefaling til lydglas til netop din bolig ved at indtaste din adresse i Vinduesguiden.

Prøv Vinduesguiden her!

Sundt Indeklima1

Forbedr komforten i dit hjem 

Vil du gerne forbedre komforten i dit hjem? Udover lydisolering af vinduer for at undgå generende støj, er der en række andre ting, du kan gøre for at opnå den bedste velvære i dit hjem.

Læs vores gode råd til et sundt og behageligt indeklima, som kan bidrage til din komfort i hjemmet.

Loading...