Har du spørgsmål?

Har du brug for input til dit projekt eller spørgsmål om vores produkter, så er vi klar – uanset om det er stort eller småt.

Kontakt os

Dokumentation for Outlines energiberegner

I beregning af energibesparelsen indgår tre faktorer:

  • Husets størrelse eller vinduesarealet. Hvis du indtaster husets størrelse, anvender vi en dansk norm, der forudsætter, at et typisk dansk hus har ca. 22% glasareal i forhold til grundarealet til at finde det relevante vinduesareal. Energitilskuddet (Eref) for de eksisterende vinduer er beregnet ud fra et referencevindue i størrelsen 1230 x 1480 mm med U-værdier baseret på minimumskravet i det gældende bygningsreglement for tidsperioden
  • Hvilken type vinduer du har i dag, og et skifte til 3-lags energivinduer. Det bruger vi til at finde ud af hvad en typisk besparelse fra vinduerne vil være. Herefter kan vi finde besparelsen i kWh.
  • Hvilken opvarmningsform du anvender. Dette bruger vi til at gange sammen med kWh besparelse til at få en besparelse i kroner.

    Vi opdaterer tallene løbende, så snart vi har de nyeste tal fra Dansk Industri. De nuværende beregninger er baseret på tal fra februar 2023.