< Tilbage til Nyheder

Vinduesproducent hjælper unge langtidsledige tættere på arbejdsmarkedet

I 2019 var hele 90 borgere gennem jobtræningskonceptet Outline Plus, hvor vinduesproducenten Outline sammen med Vesthimmerlands Kommune hjælper borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet med enten at komme videre i jobforløb eller udvikle deres sociale kompetencer. Heraf var en tredjedel unge mellem 18 og 30 år, der indtil nu har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Langtidsledigheden i Danmark ligger i øjeblikket på blot 0,6 procent af den samlede arbejdsstyrke, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Det er et utroligt lavt niveau, og faktisk skal man helt tilbage til august 2009 for at se en andel lavere end det. Helt lige så positivt ser det ikke ud for unge mellem 16 og 29 år, hvor langtidsledigheden ligger på 1,1 procent. For selvom det stadig er et ganske lavt niveau, er andelen steget en smule over de senere år. Tilbage i november 2017 var andelen eksempelvis på 0,9 procent, mens den også lå på det niveau i 2016.

 I Vesthimmerlands Kommune gør samme tendens sig gældende. Her er 0,7 procent af den samlede arbejdsstyrke langtidsledige, mens andelen ligger på 1,1 procent hos de unge. Her foretager man sig derfor forskellige tiltag i kommunen for dels at reducere den generelle ledighed yderligere og dels at nedbringe antallet af langtidsledige unge. 

 Eksempelvis hjælper Vesthimmerlands Kommune i tæt samarbejde med Outline Vinduer hvert år borgere med at komme tættere på arbejdsmarkedet via vinduesproducentens specialafdeling Outline Plus. Afdelingen i virksomheden har nemlig til formål at afprøve og opkvalificere en gruppe af borgere, som eksempelvis er på kontanthjælp, sygedagpenge eller modtager integrationsydelse, og i løbet 2019 var hele 90 lokale borgere igennem forløbet. Heraf var en tredjedel unge mellem 18 og 30 år.

 - Ledighed er særligt et problem i forhold til den yngre aldersgruppe, da det kan være sværere at finde tilbage til arbejdsmarkedet igen på grund af den manglende erfaring. Vi har derfor brug for stærke samarbejder mellem kommune og private virksomheder, som eksempelvis Outline Vinduer, hvor borgerne kan få praktisk erfaring og afklaring i forhold til deres jobsituation, forklarer Lone Lollesgaard, der er uddannelses- og arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune.

 Af de 90 borgere, der samlet set var igennem Outline Plus i 2019, fik 35 af dem afklaring i forhold til arbejdsevne eller evne i forhold til anden indsats. Syv borgere blev hos Outline, hvor de enten fik tilbudt et job i en tidsbegrænset periode eller gennemgik et uddannelsesforløb, og derudover fik to borgere jobs hos andre virksomheder. Resten er enten stadig aktive i afdelingen, sygemeldt eller stoppet af anden årsag.

 - Vi har at gøre med en meget sårbar gruppe mennesker, der alle har deres udfordringer at kæmpe med. Derfor ser vi det også i høj grad som en succes, at flere opnår enten ansættelse eller afklaring i forhold til et videre forløb, da alternativet for langt de flestes vedkommende er fortsat arbejdsløshed, forklarer Lone Lollesgaard.

 Samarbejde mellem det offentlige og private

Hos Outline er man stolt over virksomhedens afdeling og mener, at hemmeligheden bag succesen i høj grad skyldes det tætte og stærke samarbejde mellem kommune og virksomhed. Det fortæller direktør hos Outline Vinduer, Jens Sørensen:

 - Det glæder os, at så stor en del af dem, som har været igennem vores afdeling, er blevet hjulpet videre i deres arbejdsliv – enten i form af job, uddannelse eller afklaring. Det er berigende at være med til at gøre en forskel for nogen, som står i en vanskelig arbejdsmæssig situation, og det skyldes blandt andet et godt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, fortæller han og fortsætter:

 - Det gør nemlig, at vi er i stand til at løfte opgaven. De yder et stort og vigtigt stykke arbejde i forhold til at formidle kontakten mellem borgeren og os, og derudover er de også uundværlige i forbindelse med afklaringen.

 I Outline Plus-afdelingen bliver borgerne en fast integreret del af virksomheden, hvor de får tildelt forskellige arbejdsopgaver som eksempelvis opfyldning af maling eller at stå for fastgørelse af paphjørner på vinduerne. Derudover hjælper de til med andre praktiske ting, udfører opgaver i produktionen og hjælper til ved interne arrangementer.

Dsc05890 (1)
Loading...