Har du spørgsmål?

Har du brug for input til dit projekt eller spørgsmål om vores produkter, så er vi klar – uanset om det er stort eller småt.

Kontakt os

Livscyklusanalyse i nybyggeri 

Livscyklusanalyse i nybyggeri 

Fra januar 2023 indføres der et nyt klimakrav i bygningsreglementet, som
betyder, at man ved nybyggeri skal kunne dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en livscyklusvurdering (LCA), hvor der indgår generisk data og/eller produktspecifik miljødata via EPD-beregninger (Environmental Product Declaration). Det er et vigtigt redskab for rådgivere og bygherrer, hvis man skal bruge data om miljøpåvirkningen fra de forskellige materialer i byggeriet. 

Vi har udfærdiget specifikke miljøvaredeklarationer på udvalgte Outline vinduer, og dermed er dokumentationen herfor tilgængelig, når det kræves. I LCA-kravene anvendes en simpel definition af et vindue (udelukkende med karm, ramme og glas), hvor vi har inkluderet alle komponenter på vinduet (Komplet BOM) i vores EPD’ere. Konsekvensen er derfor, at miljøbelastningen er større i vores EPD, når man sammenligner modellerne; men vores EPD-beregninger giver et mere retvisende billede af den reelle miljøbelastning.

Nedenstående model viser de processer, som er afdækket i vores EPD'er 

Miljødata er en naturlig videreudvikling af vores rejse mod en mere bæredygtig produktion. Vidste du fx at; 

  • Outline var blandt de første vinduesproducenter der i 2012 begyndte at anvende FSC-certificeret træ?

  • At alle Outlines vinduer og døre er indeklimamærket? 

  • At vores træ og træ/alu-serier er registreret i Ecolabs database for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri?