Har du spørgsmål?

Har du brug for input til dit projekt eller spørgsmål om vores produkter, så er vi klar – uanset om det er stort eller småt.

Kontakt os

ENERGIGLAS

En tætningsliste er en liste, der lukker mellemrummet mellem ramme og karm i dit vindue, så der hverken kan trænge vand eller luft ind. Derfor er en korrekt montering af tætningslister i dine vinduer af stor betydning for dit indeklima.

Et utæt vindue påvirker ikke bare din varmeregning og forhøjer dit energispild, men skaber også temperatursvingninger, træk og i nogle situationer fugt og støjgener.

KULDEBRO

Kuldebroer opstår på grund af ringe eller ingen isolering, så kulde udefra ledes direkte ind i din bolig. Kuldebroer i vinduer betyder altså både dårlig energiøkonomi og specielt dårligt indeklima på grund af trækgener og kondens.

Men utætheder vil også bidrage til en højere varmeregning, og da kuldebroer forårsager temperatursvingninger og fugt, kan du i værste fald risikere skimmelsvamp i din bolig.

G-VÆRDI

En g-værdi angiver den procentvise solvarme, som kommer igennem vinduets rude og jo højere g-værdi, jo mere varme tilfører vinduet til dit hus. En g-værdi giver dig altså en idé om, hvor gode dine vinduer er til at tilføre varme til dit hus. Hvis mængden af solvarme udenfor ligger på 1 (dvs. 100 %) og rudens g-værdi er 0,63 (63 %), så betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem ruden. Vinduets g-værdi betegnes ’gw’, imens g værdien for ruden betegnes ’gg’. Gw vil altid være lavere end rudens g-værdi (gg), fordi der hverken trænger varme gennem vinduets ramme eller karm. Du bør som udgangspunkt vælge ruder med en høj g-værdi, da det vil give dig varmemæssige fordele i fyrringssæsonen.

E-REF – FORSTÅ DIN ENERGIBALANCE

Eref er et udtryk for et vindues gennemsnitlige energibalance, og måles i kWh/m2 per år. Værdien viser, om et standardvindue giver energi til boligen eller taber energi i løbet af fyringssæsonen. Er værdien positiv, lukker vinduet mere varme ind end ud. Er værdien negativ, vidner det om, at vinduet taber varme.
Eref baseres på nogle standardforhold, og værdien er en middelværdi. Derfor kan den variere afhængig af vinduets størrelse, montagemetode, vinduets placering i forhold til nord, syd, øst og vest, skyggeforhold mv. Ved sammenligning af produkter er det Eref for producentens referencevindue, som skal anvendes.

REFERENCEVINDUE

Alle vinduesproducenter har et referencevindue. Det bruges af Teknologisk Institut til at beregne energimærkningen for de enkelte vinduer.
Et referencevindue er producentens standardvindue, der er udstyret med en rude, som svarer til producentens mest solgte model. Vinduet skal have målene 1,23m × 1,48m, der er det europæiske standardmål, og vinduet skal kunne lukkes op.

TÆTNINGSLISTE

En tætningsliste er en liste, der lukker mellemrummet mellem ramme og karm i dit vindue, så der hverken kan trænge vand eller luft ind. Derfor er en korrekt montering af tætningslister i dine vinduer af stor betydning for dit indeklima.
Et utæt vindue påvirker ikke bare din varmeregning og forhøjer dit energispild, men skaber også temperatursvingninger, træk og i nogle situationer fugt og støjgener.