< Tilbage til Vejledninger

Redningsåbning / BRANDREDNING 

I nyere boliger, er der opstillet nogle krav til redningsåbning iht. bygningsreglementet BR18, som vedrører brandsikring, redningsåbninger og flugtveje.

En redningsåbning er en direkte åbning ud i det fri, som skal skabe udgang for boligens beboere i tilfælde af brand eller indgang til boligen for redningsfolk. Dvs. i beboelsesrum og køkkener i selvstændige rum, skal der være en flugtvej direkte til det fri, f.eks. en redningsåbning via vinduer eller døre. 

OPMÅLING TIL REDNINGSÅBNING

Når du skal måle op til en redningsåbning, skal du være opmærksom på følgende:

Åbningens bredde skal minimum være 50 cm og højden minimum 60 cm, samtidig med at bredde + højde skal være minimum 150 cm. Åbningen skal nemt kunne åbnes indefra uden nøgle, så åbningen er hurtig at komme ud af - samt at den kan fastholdes i en stilling, der giver fri passage både ude og indefra.

Redningsaabning Grafik 1
Redningsaabning

Uddrag fra Bygningsreglementet BR18, kap. 5: Vejledning afsnit 2.2 

MINDST ÉN REDNINGSÅBNING

Selvstændige rum som beboelsesrum og køkken skal udføres med mindst en redningsåbning - enten som vindue, dør eller lem direkte til det fri. Hvis der fra et rum er redningsmulighed gennem to af hinanden uafhængige naborum, kan redningsåbning i det pågældende rum udelades. 

Se vores betjeningsvideo af redningsåbning 

I videoen viser vi, hvordan du nemt betjener en løs lodpost med kantrigler. 

Se film 

 

Redningsåbning Grafik 2

Redningsåbninger skal udformes således, at: 

  • Der er en fri højde h på mindst 0,6 m og en fri bredde b på mindst 0,5 m. Der skal tages højde for, om redningsåbningerne er topstyret eller midterhængte vinduer
  • Summen af højden h og bredden b er mindst 1,5 m
  • Underkant af redningsåbninger, som er placeret mindre end 2,0 m over terræn, kan dog udføres med en højde h på mindst 0,5 m
  • Højden fra overkant af gulv til underkant af redningsåbning må ikke være større end 1,2 m. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende, så redningsåbningen kan nås indefra
  • Redningsåbninger let og uhindret kan betjenes og fastholdes i åben stilling således, at der er fri passage såvel indefra som udefra

Husk at oplyse redningsåbning 

Ønsker du redningsåbning, skal du huske at oplyse dette, når du beder om et tilbud eller ordre hos Outline. 
Godt Indeklima Kræver Udluftning
Vinduesparti 01
Reklamation Og Kontakt

I tvivl om redningsåbning? 

Kontakt vores kundecenter, som sidder klar til at rådgive dig. 

Kontakt kundecenter 

Opmaaling 700X500

Opmåling af vinduer og døre 

En korrekt opmåling af vinduer og døre er afgørende for et godt resultat.

Læs mere om opmåling her. 

Loading...