< Tilbage til For fagfolk
Ce Mærkning_billede

CE mærkning

Siden 1. juli 2013 har alle vindues- og dørproducenter skullet CE-mærke deres produkter og udforme en ydeevnedeklaration. CE-mærket er dokumentation for, at produkterne lever op til kravene for at måtte sælges i EU, og ydeevneerklæringen fortæller om de deklarerede egenskaber. Outline Vinduer lever naturligvis op til disse krav.

Her finder du dokumenterne for Outline vinduer og døre.

ARKIV

Loading...